• Hovedpartnere

    Partnere

BILLETTER

Har du sesongkort? Da ønsker vi at du laster ned Sparta-Appen og lager deg en profil!

På grunn av covid-19 situasjonen vil vi i år, så fremt det ikke åpnes for 1000 eller fler tilskuere i løpet av sesongen, prioritere våre sesongkortinnehavere til våre seriekamper. Vi vil derfor rullere de 200 billettene så godt det lar seg gjøre mellom disse, og ikke åpne for løssalg av billetter i appen. 

Det er gjennom appen vi vil gi dere billetter til kampene dere får tildelt og også gjennom appen vi har kontroll på smittesporing.

I retningslinjene fra NIHF står det:

4. 1. 1 Billetthåndtering og smittesporing Elektroniske billetter med kjøpers navn påført skal benyttes. Hver tilskuer kan i utgangspunktet kun kjøpe 1 billett. Dersom man kjøper flere billetter, skal det oppgis navn på vedkommende. Det er ikke anledning å kjøpe billett ved ankomst/i døra. Det er klubben sitt ansvar å samle inn informasjon (f.eks navn og telefonnummer) som kan benyttes til eventuell smittesporing blant tilskuere som ikke er blitt registrert gjennom kjøp av elektroniske billetter. Det er ikke et krav til samtykke fra billettkjøpere der personopplysninger brukes i forbindelse med smittesporing, men man må opplyse om dette.

Bruk av Sparta-Appen:

- Last ned Appen: «Sparta Sarpsborg» på AppStore eller GooglePlay og logg inn med ditt telefonnummer og registrer deg med korrekt navn, telefonnummer og lag deg et passord.

- Sparta kan nå sende deg billetter. Disse vil dukke opp i menyen under «Mine billetter»

-For å validere billetten venter du til du står med en vakt i inngangsdøren og trykker deretter på valider billett. Her kan vaktene bistå deg.

 -God kamp!

Dersom du trenger hjelp med nedlastning av appen eller lage en profil: Ta kontakt med Tina på [email protected]

Takk for hjelp og velvilje til å gjennomføre kampene våre på best mulig måte, og ihht. retningslinjene.