• Hovedpartnere

    Partnere

Innkalling til årsmøte i IL Sparta Ishockey Elite

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Sparta Ishockey Elite. Årsmøtet avholdes onsdag 24. mars, kl. 18.00.

Grunnet Covid-19 og situasjonen i forbindelse med det så blir sted, eller om det skal avholdes digitalt, bestemt 1 uke før årsmøte. I den forbindelse så setter vi påmeldingsfrist onsdag 17. mars. Påmelding sendes til [email protected]

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til Ole Vatvedt jr, [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på kontoret i Sarpsborgveien 10.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IL Sparta Ishockey Elite i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Henning Svendsen kontaktes på [email protected]

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret