Pressemelding

Sparta leverer et svakt årsresultat etter et meget krevende år.

Tidligere har det kommet frem at Sparta vil levere svake økonomiske tall for regnskapsåret 2018. Med fasit i hånd endte årsresultatet på – 1,9 millioner kroner.

Dette kan i hovedsak forklares med følgende:

- Endring i periodisering av inntekter. Grunnet færre kamper i 2018, og dermed flere kamper i januar, februar og mars 2019 ble det periodisert ut totalt ca. 1,4 millioner kroner fra regnskapsåret 2018 til 2019. Dette bekreftes langt på vei ved at regnskapet for årets 4 første måneder viser et resultat som er nærmere 1 million kroner bedre enn på samme tidspunkt i 2018.

- Implementering av nytt regnskapssystem. Ikke bare har dette kostet klubben et stort uforutsett kronebeløp på nærmere 500.000 kroner, men det har også kostet klubben enormt mye ekstra tid, frustrasjon og mangel på kontroll. Sparta Sport AS har opprettholdt sitt krav om økonomisk kompensasjon fra Norges Ishockeyforbund, etter det så mye omtalte regnskapssystemet levert av Visma Vitari.

Årsresultatet for 2018 gjør at Sparta får negativ egenkapital. Klubben får nå 3 år på seg til å rette opp den negative egenkapitalen. Klubben har sendt inn søknad om lisens og en handlingsplan som skal gjøre at Sparta Sport AS skal få positiv egenkapital innen 31.12.2021.

Sparta vil i den kommende tiden jobbe knallhardt for at Sparta Sport AS skal få et økonomisk trygt fundament. Klubben vil se på ulike finansieringsløsninger og gjøre endringer slik at i det korte bildet få bedret likviditeten og i det lengre perspektivet få positiv drift og styrket egenkapital.

Sarpsborg 03.06.2019

V/Styret i Sparta Sport AS