Sparta Amfi. Foto: Thomas Andersen

KLUBBLISENS KLAR FOR SESONGEN 2019/2020

Det vises til mottatt Klubblisensrapportering. Klubber som tilfredsstiller kravene til Klubblisens i klubblisensreglementet vil beholde sin lisens.

Klubber som ikke tilfredsstiller kravene for lisens må ha en godkjent Handlingsplan.

Norges Ishockeyforbund (NIHF) vurderer å trekker tilbake Klubblisens for de klubber som ikke tilfredsstiller kravene for klubblisens etter en sammenhengende handlingsplanperiode på tre år.

Forbundsstyret (FS) i NIHF har behandlet Klubblisensutvalgets (KLU) innstilling til innkomne rapporteringer om lisens for spill i henholdsvis GET-ligaen og 1.divisjon.

 

For Sparta innebærer vedtaket følgende:

Klubben har rapportert innen fristen.

Forbundsstyrets vedtak: Lisens videreføres.

Klubbens negative egenkapital pr 31.12.2018. Dette tilfredsstiller ikke våre lisenskrav for positiv egenkapital.

Klubben har derimot levert en Handlingsplan som viser at klubben når kravet til lisens innen 31.12.2021.

Handlingsplanen er godkjent.