Glenn Jessesen. Foto: Dagfinn Heidenberg

Avslutning av arbeidsforhold

Det vises til kontrakt med Niclas Jessesen, signert 5. august 2019

Spilleren Niclas Jessesen, født 5. august 1999 ønsker å terminere kontrakten med Sparta Elite.

Sparta motsetter seg ikke dette og partene er enige om å ikke forlenge samarbeidet fra dagens dato.

Vi ønsker Niclas Jessesen lykke til videre.

 

Henning Svendsen

Daglig leder Sparta Sport AS