• Hovedpartnere

    Partnere

Lørdag Lør 3 Februar Feb
Fredag Fre 16 Februar Feb
Søndag Søn 18 Februar Feb
Torsdag Tor 22 Februar Feb
Lørdag Lør 24 Februar Feb
Torsdag Tor 29 Februar Feb
Lørdag Lør 2 Mars Mar
Torsdag Tor 7 Mars Mar
Lørdag Lør 9 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar
Lørdag Lør 16 Mars Mar
Tirsdag Tir 19 Mars Mar
Torsdag Tor 21 Mars Mar
Lørdag Lør 23 Mars Mar
Tirsdag Tir 13 August Aug

Klubblisens 2024/25 er innvilget

Forbundsstyret i NIHF har behandlet Klubblisensutvalgets innstilling til innkomne rapporteringer om lisens for spill i henholdsvis Eliteserien og 1. divisjon.

IL Sparta Ishockey Elite har fått videreført sin lisens.

Forbundsstyrets vedtak: Lisens videreføres. Klubben har levert en Handlingsplan som viser at klubben når kravet til lisens innen 31.12.2026. Handlingsplanen er godkjent.

For mål og sanksjoner vises det til den signerte Handlingsplanen, som klubben har inngått med NIHF.

Klubben når delmålet i gammel Handlingsplan pr. 31.12.2023 og sanksjoneres derfor ikke.